Programma

Programma

Inhoud per college

 

Let op: dit is een indicatie van het definitieve cursusprogramma. Wijzigingen zijn mogelijk.

College 1 – Ontstaan en de Middeleeuwse stad

Goriks Heim, de Arkelse oorlogen, Hoekse en Kabeljauwse twisten, Jacoba van Beieren en het leven in de Middeleeuwse stad

Leerdoel: kennis over het ontstaan van Gorcum als handelsstad en later als garnizoensstad

College 2 – De verhalen van de stad

Storytelling-principes: sagen en legenden van Gorinchem middels een virtuele wandeling door het verleden

Leerdoel: basiskennis over de oerkracht van Gorcumse Geheimen

College 3 – Archeologie

Betekenis van archeologie voor Gorinchem en recente ontwikkelingen/vondsten

Leerdoel: wat is archeologie? Welke vondsten zijn in Gorinchem gedaan?

College 4 – Reformatie en martelaren & Gorcumse schilders in de Gouden eeuw

1. Ontstaan van de Reformatie en strijd met het Katholicisme. Beeldenstorm en tachtig jarige oorlog en het verhaal van de martelaren

Leerdoel: kennis over de context en gebeurtenissen waarom Gorcum bekend staat: de martelaren

2. Kennis over de schilders uit Gorinchem

Leerdoel: het veranderende beeld van de vestingstad

College 5 – De vestingwerken

De eerste vestingwerken, Hollandse Waterlinie, Napoleon, 20e eeuw en opheffing van het garnizoen

Leerdoel: inzicht in de ontwikkeling van Gorcum als vestingstad en later garnizoensstad binnen de Hollandse waterlinie

College 6 – Slot Loevestein en de Vesting3hoek

Ontstaan van slot Loevestein en later de rol daarvan binnen de Hollandse Waterlinie

Leerdoel: Kennis over het ontstaan van vesting3hoek als verdedigingslinie tegen vijanden

College 7 – Museum, Depot erfgoed en Hamelhuis

Bezoek aan museum, depot en Hamelhuis

Leerdoel: de rol van de stedelijke musea en bekendheid van Hendrick Hamel

College 8 – Ecologie en landschap

Ontwikkelingen van landschap en rivierenland

Leerdoel: veranderend landschap door vestingwerken en ruimte van de rivier

College 9 – Reis door ‘Oud Gorcum’

Tijdens de vesting/stadswandeling komt de geschiedenis tot leven

Leerdoelen: twee gidsen leiden rond om aan de hand van bestaande locaties de geschiedenissen te vertellen

College 10 – Examen en getuigschrift

Gorcum voor beginners en start zijstroom vrijwilligers gastvrouw/-heer van de stad

Leerdoel: wat heeft men geleerd? Welke verhalen zijn bijgebleven? Wat kan men zelf doorvertellen aan bezoekers, toeristen, maar ook Gorcumers?