Programma

Programma

Inhoud per college en per excursie

 

Let op: dit is een indicatie van het definitieve cursusprogramma. Wijzigingen zijn mogelijk.

College 1 – Ontstaan en de Middeleeuwse stad

Goriks Heim, de Arkelse oorlogen, Hoekse en Kabeljauwse twisten, Jacoba van Beieren en het leven in de Middeleeuwse stad

Leerdoel: kennis over het ontstaan van Gorcum als handelsstad en later als garnizoensstad

College 2 – De verhalen van de stad

Storytelling-principes: sagen en legenden van Gorinchem middels een virtuele wandeling door het verleden

Leerdoel: basiskennis over de oerkracht van Gorcumse Geheimen

College 3 – De vestingwerken

De eerste vestingwerken, Hollandse Waterlinie, Napoleon, 20e eeuw en opheffing van het garnizoen

Leerdoel: inzicht in de ontwikkeling van Gorcum als vestingstad en later garnizoensstad binnen de Hollandse waterlinie

College 4 – Slot Loevestein en de Vesting3hoek

Ontstaan van slot Loevestein en later de rol daarvan binnen de Hollandse Waterlinie

Leerdoel: Kennis over het ontstaan van vesting3hoek als verdedigingslinie tegen vijanden

College 5 – Ecologie en landschap

Ontwikkelingen van landschap en rivierenland

Leerdoel: veranderend landschap door vestingwerken en ruimte van de rivier

College 6 – Stedelijke na-oorlogse ontwikkeling van de stad

 

Excursie 1 – Museum en Hamelhuis

Bezoek aan museum en Hamelhuis

Leerdoel: de rol van de stedelijke musea en bekendheid van Hendrick Hamel

Excursie 2 – Martelaren en Gorcumse schilders in de Gouden eeuw

Excursie 3 – Reis door ‘Oud Gorcum’

Tijdens de vesting/stadswandeling komt de geschiedenis tot leven

Leerdoelen: twee gidsen leiden rond om aan de hand van bestaande locaties de geschiedenissen te vertellen

Excursie 4 – Archeologisch depot, examen en getuigschrift

Betekenis van archeologie voor Gorinchem en recente ontwikkelingen/vondsten

Leerdoel: wat is archeologie? Welke vondsten zijn in Gorinchem gedaan?